• Fotohjul4 Armfjedre

  Fjedre i alle størrelser

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul1 Bunke Fjedre

  En verden af fjedre

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul6 Slebet Fjeder

  Specialfjedre er vores standard

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul5 Slebnefjedre

  Designede fjedre

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul2 Enkeltfjeder

  Fjedre til alle slags maskiner

  - Hagens Spring Group

Bæredygtighed

Hagens Spring Group

I Hagens Spring Group fokuserer vi på vækst sammen med vores kunder.

Som en del af vores Strategi har vi Bæredygtighed som et afgørende element.

Vækst og Bæredygtighed kan godt forenes, men det kræver omtanke og vilje.

I Hagens Spring Group fokuserer vi primært på følgende 4 af FN’s Verdensmål

 FN’s Verdensmål nr. 3 – Sundhed og Trivsel

Vi har fokus på en sund arbejdsplads med lavt sygefravær, god trivsel og godt samarbejde.

Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen skaber grobund for en god og stabil produktion til gavn for vores kunder.

Vi ønsker at arbejde efter høj skandinavisk standard – også uden for Skandinavien,hvor vi kan præge medarbejderne og omgivelserne i en positiv retning i forhold til sundhed og trivsel.Billederppt

 Handlinger

 •  Løbende opfølgning på medarbejdertilfredshed
 •  Lav sygefravær

 

FN’s Verdensmål nr. 7 – Bæredygtig energi

Vi vil arbejde for at anvende mere bæredygtig energii koncernen, ligesom vi vil behandle og forsøge at minimere forurenende materiale. 7 1

Handlinger

 • Vi vil løbende se på mulighederne for øget genanvendelse og minimering af forurenende materiale.
 •  Vi vil arbejde for alternative eller bedre energikilder.
 •  Vi investerer med fokus på energibesparelser
 •  Vi vil opretholde miljøcertificeringen, ISO 14001.
 •  Vi vil implementere ISO 14001 på alle sites.
 •  Vi arbejder for grønne/bæredygtige firmabiler.

 

FN’s Verdensmål nr.8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi har fokus på vækst sammen med vores kunder, men også ved fortsat at være innovative og fokusere på teknologiske løsninger og muligheder så vi kan bevare anstændige jobs og samtidig fortsat være konkurrencedygtige. 8 1

 Handlinger

 •  Krav til supply chain omkring CSR og tætte samarbejde med vores råvarepartnere.
 •  Sikre økonomisk vækst og stabilitet til gavn for kunder og fremtidig udvikling

 

 FN’s Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi har fokus på ansvarligt forbrug og produktion. Det betyder fokus på spild, ressourceforbrug generelt, herunder el, vand og varme. 12 1

 Handlinger

 • Vi omdanner og sorterer det spildte råmateriale til skrot, som kan genanvendes til fremstilling af materialer/tråd til brug i virksomheden.
 •  Vi vil drøfte med kunden, hvordan tolerancerne skal være på produktet, således vi ikke producerer produktet med snævrere tolerancer end nødvendigt, og dermed nedbringer CO2 belastningen, men også minimering af spild generelt.
 •  Løbende opfølgning og tiltag for at minimere spild og CO2:
 •  til minimering af spild.
 •  for at skabe mere energieffektiv produktion
 •  for at minimere el og varmeforbrug
 •  Implementering af miljøregnskab, herunder CO2-footprint
Acceptér cookies

Cookie Politik

Hagens Spring Groups website benytter Google Analytics for løbende at analysere og optimere brugen af vores website. Til det formål anvendes cookie.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.